Chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:

- Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà website https://tantrico.vn 

( sau đây gọi tắt là “chúng tôi” ) đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng trên hệ thống của chúng tôi.

- Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web

cho một bên thứ ba nào khác.

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ,

thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và Tên, Địa chỉ ,Địa chỉ Email, Số Điện thoại, Nội dung liên hệ.

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Cung cấp & tư vấn thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

– Gọi điện hướng dẫn khách hàng nơi mua sản phẩm thuận tiện nhất.

2. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Chúng tôi biết rằng Quý Khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi

có được bảo mật, an toàn hay không. Vì vậy, chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết

về sự an toàn bảo mật với Quý Khách.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này với mục đích cung cấp tư vấn thông tin liên quan tới sản phẩm và các

thông tin bổ ích khác cho khách hàng.

 * Xin Cảm ơn _ Chúc Quý Khách Sức Khỏe & Thành Công